გვეწვიეთ ყოველდღე 09:00 - 18:00 | ლომბარდი სააუკეთესო პირობებით | ლომბარდი ჯარიმის გარეშე | ვალუტის გაცვლა

დაგვიკავშირდით :

_______________________________________________________________________________________________________

რეკვიზიტები :

_______________________________________________________________________________________________________

ჩვენი ფილიალები :

_______________________________________________________________________________________________________

სამუშაო საათები :

_______________________________________________________________________________________________________

მომხმარებელს უფლება აქვს ორგანიზაციას პრეტენზია წარუდგინოს წერილობითი ფორმით მისამართზე : ფოთი, ფარნავაზ მეფის 5/3. ორგანიზაციის მიერ პრეტენზიის განხილვის ვადად განსაზღვრულია 1 თვე პრეტენზიის მიღებიდან.

პრეტენზიის განსახილველად მომხმარებელმა სრულად უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია და განაცხადს თან დაურთოს პირადობის მოწმობის ასლი :

_______________________________________________________________________________________________________
 

ვალუტის კურსი (GEL)
    ყიდვა გაყიდვა
USD USD 0.0000 0.0000
EUR EUR 0.0000 0.0000
ვალუტის ოფიციალური კურსი (NBG)
USD USD   0.00
EUR EUR   0.00
ვალუტის გაცვლა

საუკეთესო კურსით


ყოველდღე 09:00-18:00